Sanborn Christian Reformed Church

Calendar

category: Use your Ctrl & Shift keys to select more than 1 category.
month:
year:
view:
iCal: iCalendar Format
RSS: RSS Feed
May 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1May 1, 2019
YPS
2May 2, 2019
3May 3, 2019
Skating Party
4May 4, 2019
5May 5, 2019
A.M. Worship
6May 6, 2019
7May 7, 2019
8May 8, 2019
9May 9, 2019
10May 10, 2019
11May 11, 2019
YPS - Senior Farewell outing
12May 12, 2019
MOTHER'S DAY
13May 13, 2019
14May 14, 2019
15May 15, 2019
16May 16, 2019
17May 17, 2019
18May 18, 2019
19May 19, 2019
CES Society Mtg
20May 20, 2019
21May 21, 2019
22May 22, 2019
23May 23, 2019
Elders/Deacon Mtg
24May 24, 2019
25May 25, 2019
26May 26, 2019
A.M. Worship
27May 27, 2019
MEMORIAL DAY
28May 28, 2019
29May 29, 2019
30May 30, 2019
31May 31, 2019
Bingo - Prairie View
 
Printable View